Från nybörjare till expert

October 15, 2022

Det är stor skillnad hur en expert och hur en nybörjare lär sig nya saker.

Låt oss börja med att först definiera expert. En expert är en person som är mycket kunnig och skicklig inom ett visst område. När vi börjar en ny mattekurs eller är i början av vår resa att plugga till högskoleprovet är vi förmodligen närmare nybörjare än expert. Och det behöver vi vara medvetna om så att vi väljer rätt sätt att plugga på.

Eftersom en expert redan har mycket kunskap i området så belastas inte alls hjärnan på samma sätt vid lösning av olika problem. Mycket är automatiserat vilket gör att det inte kommer belasta arbetsminnet. Enkelt förklarat. Hjärna kommer ha mer kraft till att lösa andra delar i problemet. Det blir kritiskt på exempelvis ett högskoleprov där det är mycket information och under stor tidspress. Då gäller det att snabbt kunna komma fram till vad som är det viktiga.

Vi tittar på exemplet nedan.

Medelåldern för lärarna på skolan är 36 år.

Magister Smiths ålder är 11/9 av medelvärdet.

Hur gammal är magister Smith?

Hur lång tid det tar för dig att komma på att du ska ta reda på vad 11/9 av 36 kommer att beror på din expert- eller nybörjarnivå. Du behöver bortse från det oviktiga som “ålder”, “skola”, strukturen och kanske det svåraste av allt “medelvärdet”. Om du har en god kunskap inom området så ligger kunskapen i ditt långtidsminne och du plockar snabbt bort det oviktiga och kommer till problemets kärna snabbt.

Min kontenta är. Se till att först lär dig grunder bra! Fuska inte genom att börja plugga på exempelvis gamla högskoleprov för tidigt innan du har grunderna. Då kommer snabbt genvägen bli en senväg.

Lycka till med dina studier!

Jimmy Svensson

leg.gymnasielärare

OnlineMatte